PROPOSTAS DIDÁCTICAS

Estas son unhas mostras das propostas didácticas das unidades dos distintos cursos e materias. Nelas poderedes atopar as suxestións de gamificación para desenvolvelas segundo as necesidades de cada docente e as distintas metodoloxías activas que se poden aplicar no proxecto de A lenda do Legado na aula.

1.º DE PRIMARIA


Proposta didáctica de 
Lengua castellana y Literatura 1

Proposta didáctica de 
Matemáticas 1

Proposta didáctica de 
Ciencias Sociais 1

Proposta didáctica de 
Ciencias da Natureza 1

2.º DE PRIMARIA


Proposta didáctica de 
Lengua castellana y Literatura 2

Proposta didáctica de 
Matemáticas 2

Proposta didáctica de 
Ciencias Sociais 2

Proposta didáctica de 
Ciencias da Natureza 2